Įtraukusis ugdymas
Pasiruoškime priimti specialiuosius ugdymo poreikius turinčius mokinius

+370 682 20634
info@itraukusisugdymas.lt

2022 m. pirmų nuotolinių mokymų (trukmė apie 90 min.) preliminarios datos:

Dėl didelio dalyvių skaičiaus iškilusių mokymų techninių klausimų ar formato keitimo, bei vienos iš lektorių saviizoliacijos, pirmi mokymai atidedami kitai datai. Sekite informaciją.

Apie dalyvavimą pirmame mokyme gausite pranešimą el. paštu.

Jau dabar Lietuvoje yra ne vienas puikus pavyzdys, kai bendrojo lavinimo mokykloje sėkmingai mokosi specialiuosius ugdymo poreikius turintys mokiniai. Tačiau, kol kas tai tik pavieniai atvejai.

O nuo 2024 m. rugsėjo, kai įsigalios Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimas ir įstatymo papildymas 45 straipsniu, visos mokyklos ir darželiai turės sudaryti sąlygas vaikams su specialiaisiais poreikiais ugdytis artimiausioje ugdymo įstaigoje kartu su savo bendraamžiais.

Siekiant užtikrinti ugdymo prieinamumą ir veiksmingumą specialiųjų poreikių turintiems vaikams ir pagerinti jų ugdymosi sąlygas, būtina ugdant šiuos vaikus naudoti jiems skirtas, pritaikytas mokymo priemones, t. y. specialiąsias mokymo priemones ir ugdymui skirtas techninės pagalbos priemones.

Mokykla turi aprūpinti specialiuosius ugdymo poreikius turinčius vaikus (vaikus, turinčius elgesio ir emocijų, autizmo spektro sutrikimų, vaikus, turinčius judesio ir (ar) padėties, intelekto ir kt. sutrikimus) specialiosiomis mokymo priemonėmis bei ugdymui skirtomis techninės pagalbos priemonėmis, reikalingomis teikti kokybišką mokymo(si) paslaugą.

Kadangi mokytojai yra pagrindiniai įtraukiojo ugdymo vykdytojai, todėl ugdymo įstaigos administracija turėtų planuoti, skatinti ir sudaryti galimybes mokytojams, švietimo pagalbos specialistams kelti kvalifikaciją, tobulintis, įgyti naujų kompetencijų.

 

Kviečiame į mokymų ciklą, kuris padės lengviau ir be streso pasiruošti įtraukiojo ugdymo įgyvendinimui!

Lektorės – turinčios ilgametę patirtį specialiojo ugdymo srityje:

  • Valerija Liaudanskienė – Vilniaus „Vilties“ specialiosios mokyklos-daugiafunkcinio centro logopedė, specialioji pedagogė ekspertė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
  • Rasa Ulevičiūtė – specialioji pedagogė, specialioji pedagogė, metodininkė.

Mokymų temos apima tokias sritis:

  • Vaiko raidos sutrikimai, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų bendravimo ir ugdymo(si) ypatumai.
  • Augmentinė ir alternatyvi komunikacija (AAK), jos taikymas verbalinės komunikacijos neturintiems asmenims.
  • Naujausios priemonės, programinė įranga ir technologijos, naudojamos įtraukiamajame ugdyme.
  • Priemonių parinkimas, jų taikymas skirtingus gebėjimus turintiems asmenims.
  • Mokymų ciklą sudaro 12-ka paskaitų nuotoliniu būdu.
  • Mokymai startuoja sausio mėnesį ir baigiasi birželį. Kiekvieno mėnesio eigoje – du nuotoliniu būdu vedami mokymai darbo dienomis nuo 14 val. Vieno susitikimo trukmė apie 90 minučių.
  • Dalyviams įteikiami pažymėjimai.
  • Mokymai nekainuoja!

Naudinga informacija – Įtraukusis ugdymas

Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos pagalbos vaikui specialistai parengė rekomendacijas bendros paskirties įstaigoms, kurios rengiasi įgyvendinti įtraukiojo ugdymo modelį. Rekomendacijose, atsižvelgiant į ugdymo įstaigų realijas, pateikiami galimi įtraukiojo ugdymo organizavimo mokykloje etapai ir lygmenys, kurie gali padėti mokykloms įsivertinti pasirengimą organizuoti įtraukųjį ugdymą, teikti mokiniui jo poreikius atitinkantį ugdymą ir pagalbą, analizuoti, vertinti ir optimizuoti savo veiklos veiksmingumą. Pagrindinis dėmesys skiriamas specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių įtraukties klausimams aptarti.

 

Artimiausiu metu su Jumis susisieksime pateiktais kontaktais

Jūs sėkmingai susisiekėte.

Artimiausiu metu su Jumis susisieksime pateiktais kontaktais

Jūs sėkmingai susisiekėte.